Waterleidingberekening met rekenregels SIMDEUM

Wij tekenen technische installaties (verwarming, sanitair en elektra) voor woning- en utiliteitsbouw.

Hoe kunnen wij u helpen?

Kleinere diameters = goedkoper bouwen
Door kleinere diameters kunt u goedkoper bouwen. Want de buizen zijn kleiner, net als de beugels, hulpstukken, appendages en isolatie. Versterkt door de afname in montagetijd. Doordat de snelheid hoger wordt maakt het de installatie schoner en veiliger. Nieuwe rekenregels kunnen uitkomen op een lagere volumestroom. Leidingen waar alleen brandslanghaspels op aangesloten worden kleiner omdat er geen maximum snelheid meer voor geldt. In dit artikel leggen wij de nieuwe rekenregels uit.

» Vraag direct een offerte aan voor een waterleidingberekening

Leidingdiameters en uw besparing berekenen.

Wij berekenen uw nieuwe leidingdiameters en ook uw besparing! Besparing op de installatiekosten bijvoorbeeld. Maar ook op het energieverbruik in tapwatercirculatiesystemen. Bij installaties met een hydrofoor zal het energieverbruik hoger liggen omdat de drukverhoger sneller en vaker zal gaan draaien. Te hoge druk leidt echter weer tot geluid. Te grote drukverliezen in leidingsystemen weer tot sterk wisselende en onbetrouwbare mengtemperaturen. Wij maken voor u berekeningen die alle voor- en nadelen in balans brengen. Een waterinstallatie dat qua ontwerp voldoet aan uw wensen en aan de regelgeving.

Leever voor uw waterinstallaties.

Calculaties » calculaties voor waterinstallaties
Berekeningen » berekeningen voor waterinstallaties
Tekeningen » tekeningen voor waterinstallaties

Waterwerkbladen en SIMDEUM

Andere rekenregels

In de Waterwerkbladen staat aangegeven wanneer de q√n-methode gebruikt kan worden voor het bepalen van de volumestromen;

 • Woongebouwen tot 150 tapeenheden
 • Kantoorgebouwen tot 100 medewerkers

SIMDEUM rekenregels

Tevens wordt bij opmerking 1 van Waterwerkblad 2.1 gewezen op het model SIMDEUM. Met behulp van dit model zijn rekenregels opgesteld. Die feitelijk in strijd zijn met de alinea hier boven. Deze staan in de ISSO-publicatie 55. De rekenregels hebben echter tot doel de volumestroom exacter te bepalen. De volumestromen zullen afnemen, waardoor de diameters kleiner kunnen worden. Hierdoor neemt de werkelijke snelheid in de leidingen toe, waardoor er een betere inwendige reiniging plaatsvindt in het leidingsysteem.

De rekenregels gelden voor;
Kleinere waterleidingen

 • Appartementencomplexen
 • Kantoren met minimaal 20 medewerkers
 • Zorginstellingen met minimaal 20 bedden
 • Hotels met minimaal 20 kamers

Uiteraard kan een ander te verwachten gebruikspatroon aanleiding geven om af te stappen van de rekenregels.

Opmerkingen bij rekenregels voor appartementencomplexen;

 • Een stroomschema (afbeelding 3.5) voert je naar het type appartement waarmee gerekend moet worden. Er kan gekozen worden tussen;
  • Studio
  • Luxe tweekamerappartement
  • Driekamerappartement (circa 120 m2)
  • Driekamerappartement (circa 160 m2)
  • Luxe vierkamerappartement
  • Seniorenappartement

Opmerkingen bij rekenregels voor kantoren;

 • Rekenregels zijn geschikt voor het bepalen van het maximum moment volumestroom drinkwater
 • Rekenregels zijn niet geschikt voor warmtapwater.
 • Wanneer het aantal bezoekers voortdurend hoger ligt dan 20% zal het aantal medewerkers in de berekening moeten worden bijgesteld.
 • Bij speciale voorzieningen met een groot waterverbruik, zoals bijvoorbeeld een grote fitnessvoorziening, ligt het waterverbruik hoger.
 • Gebruik als richtlijn het aantal medewerkers per toilet. In de praktijk ligt dat tussen de 5 en 15 medewerkers per toilet, met een gemiddelde van 8.
 • Gebruik als richtlijn één medewerker per 20 m2 verblijfsgebied.

Een stroomschema (afbeelding 3.6) voert je naar het type kantoor waarmee gerekend moet worden. Er kan gekozen worden tussen;

 • Kantoren met toiletten met reservoir en urinoirs
 • Kantoren met toiletten met reservoirs en urinoirs met meer dan 90% mannen
 • Kantoren met toiletten met spoelkraan en urinoirs
 • Kantoren met toiletten met reservoir

Opmerkingen bij rekenregels voor hotels;

 • Piekverbruik van de hotelkamers valt niet samen met het piekverbruik van keuken, restaurant, schoonmaken en toiletruimten voor gasten en personeel.
 • Het uitgangspunt is dat het wassen van bedlinnen uitbesteed is.
 • In een zakelijk hotel zijn 80% van de kamers bezet door één persoon. De gasten staan op tussen 7 en 8 uur en douchen kort. Er wordt weinig gebruik gemaakt van het bad.
 • In een toeristisch hotel spreidt het douche/ en badgebruik zich uit over een groter deel van de ochtend dan bij een zakelijk hotel. 80% van de kamers worden bezet door twee gasten. Toeristische gasten douchen langer dan zakelijke gasten en maken vaker gebruik van het bad.

Een stroomschema (afbeelding 3.7) voert je naar het type hotel waarmee gerekend moet worden. Er kan gekozen worden tussen;

 • Zakelijk hotel
 • Toeristisch hotel

Er zijn hotelsoorten die afwijken van de rekenregels;

 • Hotels dichtbij vliegvelden. Douchegebruik hangt af van vluchttijden. Het werkelijke piekverbruik ligt lager dan de uitkomst van de rekenregels.
 • Hotels met ruimte voor conferentie. Wanneer het aantal conferentiegasten meer dan 1,5x het aantal kamers is, zal het piekverbruik toenemen ten opzichten van de uitkomst van de rekenregels.
 • Hotels met theater of feestruimte. Wanneer het aantal theatergasten 5x meer is dan het aantal hotelkamers, is het piekverbruik hoger dan de rekenregels aangeven. Wanneer het aantal feestgasten meer is dan het aantal hotelgasten, is het piekverbruik hoger dan berekend met de rekenregels.

Opmerking bij rekenregels voor zorginstellingen;

 • Bejaarden die zelfstandig wonen, de zogenaamde serviceflats, kunnen berekend worden als seniorenappartementen (zie appartementencomplexen).

Bij zorginstellingen waarop de rekenregels betrekking hebben is het volgende aanwezig;

 • Een grootkeuken aanwezig
 • Kleine keukens op de op de afdelingen
 • Wasserette
 • Kapsalon
 • Schoonmakers
 • Toiletruimten voor personeel en bezoekers
 • Douche, wastafel, toilet en eventueel bedpanspoeler op de afdelingen

Een stroomschema (afbeelding 3.8) voert je naar het type zorginstelling waarmee gerekend moet worden. Er kan gekozen worden tussen;

 • Verzorgingstehuis (bewoners zijn volledig afhankelijk)
 • Woon-/zorgcombinatie zonder gebruik van bedpanspoeler
 • Woon-/zorgcombinatie met gemiddeld gebruik van bedpanspoeler
 • Woon-/zorgcombinatie met intensief gebruik van bedpanspoeler
 • Zelfstandige bewoning (zie seniorenappartement bij woongebouwen)

Verdere uitleg gebruik van bedpanspoelers;

 • Gemiddeld gebruik: 2 bedpannen per spoeler en een gebruiksfrequentie van 0,67 per dag per spoeler.
 • Intensief gebruik: 1 bedpan per spoeler en een gebruiksfrequentie van 1,33 per dag per spoeler.

Wanneer er andere type gebouwen zijn dan hier boven aangegeven kan er gerekend worden op de volgende manieren;

 • q√n
 • SIMDEUM
 • Berekening maximum moment volumestroom van dienstleidingen (tabel 5.5)
 • Een inschatting van het maximum moment volumestroom
© Copyright 2022 - Leever Installatie Adviseurs B.V.