Deze eisen worden gesteld aan het aantal brandslanghaspels

Het aantal bsh’s is dusdanig dat de loopafstand tussen een bsh en elk punt van de vloer van een gebruiksfunctie niet groter is dan de lengte van de bsh vermeerderd met 5 meter. Deze 5 meter is de worplengte van de straal. Bij vrij indeelbare vertrekken moet de hemelsbrede afstand vermenigvuldigd worden met 1,5.
Voor het aantal geldt;

 • Minimaal 1 bsh bij;
  • Bijeenkomstfunctie voor kinderopvang
  • Celfunctie
  • Gezondheidszorgfunctie met bedgebied
  • Logiesfunctie in een logiesgebouw
  • Onderwijsfunctie
 • Minimaal 1 bsh indien het gebruiksoppervlak groter is dan 500 m2;
  • Bijeenkomstfunctie anders dan kinderopvang
  • Gezondheidszorg zonder bedgebied
  • Kantoorfunctie
  • Logiesfunctie anders dan in logiesgebouw
  • Sportfunctie
  • Winkelfunctie
 • Minimaal 1 bsh indien het gebruiksoppervlak groter is dan 1000 m2;
  • Industriefunctie, anders dan lichte industrie.

Overige eisen;

 • Minimale druk voor de haspel: 150 kPa
 • Volumestroom: 0,361 l/s