Leever in de media / on tour

Altijd fris water én legionellapreventie dankzij koudtapwatercirculatiesystemen

Water uit de kraan? Terug van een buitenlandse zomervakantie is de waardering voor ons drinkwater weer extra groot. Hier in Nederland geen gesleep met flessen en watertanks. Maar als we kraanwater drinken, willen we wel dat het echt koud is. Hoe zorgen we daarvoor? Een gekoeld koudtapwatercirculatiesysteem biedt uitkomst

Lees hier het volledige artikel
(TVVL Magazine mei 2021)

Sanitaire installaties in hoogbouwappartementen

Het ontwerpen en monteren van sanitaire installaties in hoogbouwcomplexen vraagt om extra zorg en aandacht. Vooral bij hoogbouwappartementen. Bewoners hebben tijdens het douchen geen behoefte aan drukschommelingen in waterleidingen met wisselende temperaturen als gevolg. Ook sifons die geluid maken, omdat de onder- of overdruk via een standleiding te hoog wordt, zijn niet wenselijk. In de laatste jaren is steeds meer duidelijk geworden hoe we goed om kunnen gaan met sanitaire installaties in hoogbouw. Dit artikel geeft advies over collectieve waterinstallaties en warmtapwaterbereiders in hoogbouw.

Lees hier het volledige artikel
(TVVL Magazine april 2019)

Hoge veiligheidseisen aan waterinstallaties in scholen

Waterinstallaties in scholen vragen om een specifieke aan- pak. Aan deze installaties in practicumlokalen en labora- toria en bij nooddouches zijn hoge veiligheidseisen gesteld. Bovendien functioneert een waterinstallatie het best als deze voldoet aan de NEN 1006, de Waterwerkbladen en de ISSO-publicaties die van toepassing zijn. Hoe verhouden die normen zich in de praktijk tot elkaar?

Lees hier het volledige artikel
(TVVL Magazine mei 2018)

Problemen en dillema’s aangepakt bij tapwatercirculatie-systemen

Zijn er problemen met het circulatiesysteem? Dan schakelen klanten vaak de installateur in. De problemen die de installateur vervolgens tegenkomt zijn divers: het kan bijvoorbeeld gaan om een te lage retourtemperatuur, een hoog energieverbruik of lucht in de warmwaterleidingen. Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied en welke energiebesparingstips zijn er? Dit artikel is opgebouwd in twee delen: allereerst zeven adviezen bij problemen met het circulatiesysteem. Daarna zeven dilemma’s bij tapwatercirculatiesystemen.

Lees hier het volledige artikel
(TVVL Magazine februari 2018)

Water Supply and Drainage for Buildings

Presentation International Symposium
Onno Leever
CIB W062 Ponta Delgada-Azores Portugal August 2018

Bekijk presentatie

Water Supply and Drainage for Buildings

Proceedings of 44th International Symposium CIB W062 on Water Supply and Drainage for Buildings 10th August 2018

Ontwerpen circulatiesystemen

Lezing bij TVVL in Woerden september 2017

Bekijk presentatie

© Copyright 2023 - Leever Installatie Adviseurs B.V.