Disclaimer

Bedankt voor uw interesse in één of meer van onze websites.
Op onze websites wordt u enige informatie aangeboden omtrent de dienstverlening van Leever installatie adviseurs B.V. Hoewel Leever installatie adviseurs B.V. vanzelfsprekend de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht bij de samenstelling alsmede bij het onderhoud van haar websites kan Leever installatie adviseurs B.V. niet garanderen dat deze informatie altijd volledig juist, compleet en up-to-date is.

De websites van Leever installatie adviseurs B.V. kunnen op elk moment zonder voorafgaande mededeling of verplichting worden gewijzigd. Leever installatie adviseurs B.V. aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enige schade die ontstaat als gevolg van gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.

De websites van Leever installatie adviseurs B.V. bevatten onderdelen waarop intellectuele eigendomrechten van Leever installatie adviseurs B.V. en van derden rusten. Zo zijn de teksten en het overige grafische materiaal van deze website auteursrechtelijk beschermd. Het is derhalve niet toegestaan om, zonder toestemming van Leever installatie adviseurs B.V., (onderdelen van) de site elektronisch of anderszins te kopiëren, openbaar te maken en/of wijzigingen in (onderdelen van) de site aan te brengen. Leever installatie adviseurs B.V. is niet aansprakelijk voor de inhoud van eventuele sites van derden welke zijn gelinked met de website van www.leever.nl.

Deze voorwaarden zullen in elk opzicht uitsluitend en exclusief onderhevig zijn aan de Nederlandse wetgeving.

Leveringen;
Opdrachten worden uitsluitend uitgevoerd volgens de ‘Regeling van de verhouding tussen opdrachtgever en ingenieursbureau: De RVOI-2001 ‘.

© Copyright 2023 - Leever Installatie Adviseurs B.V.