Warmwater-circulatiesystemen deel 4

Warmwater-circulatiesystemen deel 4

Warmwater-circulatiesystemen systeem met deelringen, op basis van thermostatische inregelventielen in alle deelringen – behalve in de verste deelring

Het ontwerp en de realisatie van warmtapwatercirculatiesystemen roept vaak vragen op. Wat zijn de voor- en nadelen per systeem? Hoe voorkom je hoge energiekosten? En hoe ga je om met het warmteverlies in de praktijk als je dat vergelijkt met het warmteverlies waarvan uitgegaan is bij het ontwerp? In een blogreeks zetten we de 6 systemen voor u op een rij.

In deze vierde blog: het warmwater-circulatiesysteem met deelringen en een regeling met thermostatische inregelventielen in alle deelringen – behalve in de verste deelring.

Dit is een energiezuinig systeem, dat u inregelt terwijl er getapt wordt. In dit systeem regelt de circulatiepomp de toeren op basis van druk. De hoofdwarmwaterleidingen hebben aftakkingen. Langs de aftakkingen liggen (verzamel)recirculatieleidingen. Het is dus een warmtapwatercirculatiesysteem met deelringen.

Warmwater-circulatiesystemen systeem met deelringen, op basis van thermostatische inregelventielen in alle deelringen – behalve in de verste deelring

Kenmerken van dit systeem

Meerdere deelringen moeten worden ingeregeld. Belangrijk daarbij is, dat aan het eind van elke ring de watertemperatuur minimaal 60°C is. De temperatuur is in werkelijkheid hoger. Dat komt omdat de minimale temperatuur van de hoofdcirculatieleiding, die tot op de warmtapwaterbereider reikt, ook minimaal 60°C moet zijn.

Zo werkt het

 • De deelringen regelt u in met thermostatische inregelventielen, ook wel thermostatische circulatieventielen genoemd.
 • De verste deelring krijgt een statisch inregelventiel. Gaat het om een centrale boileropstelling, bijvoorbeeld in een rechthoekig pand? Dan zijn er twee verste deelringen. Beide verste deelringen krijgen dan een statisch inregelventiel. Dit is geen thermostatische inregelafsluiter. Deze moet u zo instellen, dat de minimale temperatuur van 60°C wordt bereikt aan het einde van deze deelring – ook als alle andere deelringen volledig geopend zijn.
 • Let op: bij het ventiel dat u instelt met de hand, mag dezelfde instelling niet leiden tot een snelheid van ≥ 0,7 m/s in deze deelring bij een ‘gesloten’ stand van de andere deelringen. Houd rekening met de minimale volumestroom van de toerengeregelde pomp en zorg dat er voldoende drukverschil is om de thermostatische inregelafsluiters goed te laten functioneren. Het is belangrijk om het met de hand instelbare ventiel zo ver te sluiten, dat er voldoende drukverschil is.
 • Alle andere deelringen krijgen een thermostatisch inregelventiel. Deze ventielen stelt u in op de berekende temperatuur aan het einde van de betreffende deelring.
 • Thermostatische inregelafsluiters sluiten nooit helemaal. Het ‘dichtlopen’ gebeurt op basis van de ingestelde temperatuur. Let op: zorg dat de temperatuurinstelling zo is, dat bij de berekende temperatuur het ventiel gesloten is. Er bestaan trouwens ook ventielen die bij de ingestelde temperatuur pas beginnen met dichtlopen. De werkelijke instelling is hierdoor 2 tot 5 graden hoger. Het gevolg hiervan is onbalans in de installatie.
 • Thermostatische inregelventielen moeten minimaal 50 cm voor de koppeling van de deelring op de circulatieverzamelleiding gemonteerd worden. Alleen zo kan de voeler in het ventiel de juiste temperatuur waarnemen, omdat er geen beïnvloeding is door de temperatuur in de hoofd- of verzamelcirculatieleiding.
 • Een toerengeregelde tapwatercirculatiepomp kan voorkomen dat er een grotere volumestroom en een hogere snelheid ontstaat over de nog openstaande deelringen. Bij zo’n pomp gaat het om een toerenregeling op druk, niet op basis van temperatuur.

Voordelen van dit systeem

 • U kunt inregelen terwijl er getapt wordt. Dat kan bij een systeem met alleen statische ventielen niet.
 • U bespaart energie omdat volumestromen geknepen worden als in de deelringen de verlangde temperatuur bereikt is. Een thermostatisch circulatieventiel sluit namelijk nooit helemaal, om een minimale doorstroming te garanderen.
 • Ook verbruikt het systeem minder stroom omdat de toerengeregelde pomp in toeren afneemt wanneer deelringen geknepen worden.

Nadelen van dit systeem

 • Na een piek of bij opstarten duurt het enige tijd voordat de gehele installatie weer op temperatuur en in balans is. Hoe meer deelringen, hoe langer dit duurt. Dat komt omdat de eerste deelring of deelringen eerst op temperatuur worden gebracht. Pas bij het knijpen van de volumestromen van deze deelring(en) stroomt er water naar de volgende deelring(en). Dat er in de verste deelring een statisch ventiel zit, maakt het nadeel kleiner, maar neemt het niet helemaal weg.
 • Bij dit systeem werkt thermische desinfectie niet altijd. Het gaat hierbij om thermostatische circulatieventielen die verder openen bij een hogere temperatuur om de standtijd voor desinfectie te kunnen garanderen. De thermische desinfectiestand heeft een grotere doorlaat qua volumestroom. En dat zorgt ervoor dat de verste deelringen nooit thermisch gedesinfecteerd worden. Omdat tijdens de desinfectie de deelringen niet ingeregeld zijn dankzij de vergrootte opening. De oplossing lees je in de volgende blog van deze reeks.

Benieuwd naar de andere warmwater-circulatiesystemen?

In de vijfde blog in deze reeks leest u alles over het warmwater-circulatiesysteem met deelringen met een statisch en een thermostatisch inregelventiel per deelring.

Wij helpen u graag bij het ontwerpen van warmwatercirculatiesystemen of bij het oplossen van problemen bij dit soort installaties. Neem direct contact met ons op! Bel 030 293 15 15 of mail
info@leever.nl