Warmwater-circulatiesystemen, deel 6

Warmwater-circulatiesystemen deel 6

Warmwater-circulatiesystemen systeem met deelringen en motorbediende ventielen met een minimale temperatuur als setpoint

Het ontwerp en de realisatie van warmtapwatercirculatiesystemen roept vaak vragen op. Wat zijn de voor- en nadelen per systeem? Hoe voorkom je hoge energiekosten? En hoe ga je om met het warmteverlies in de praktijk als je dat vergelijkt met het warmteverlies waarvan uitgegaan is bij het ontwerp? In een blogreeks zetten we de 6 systemen voor u op een rij.

In deze zesde en laatste blog in de reeks: het warmwater-circulatiesysteem met deelringen en een regeling met motorbediende ventielen die een minimale temperatuur als setpoint hebben.

Van alle genoegde systemen is dit het meest zuinige warmwater-circulatiesysteem. Het systeem heeft flowsensoren aan het begin van de deelringen voor extra energiebesparing. De pompregeling is op basis van druk. De hoofdwarmwaterleidingen hebben aftakkingen, met daarlangs (verzamel)recirculatieleidingen. Dit is dus een warmtapwatercirculatiesysteem met deelringen.

Warmwater-circulatiesystemen systeem met deelringen en motorbediende ventielen met een minimale temperatuur als setpoint

Kenmerken van dit systeem

Bij meerdere deelringen is het noodzakelijk om deze in te regelen. Aan het eind van elke ring moet de watertemperatuur minimaal 60°C zijn. De temperatuur is in werkelijkheid hoger, omdat de minimale temperatuur van de hoofdcirculatieleiding, die tot op de warmtapwaterbereider reikt, ook minimaal 60°C moet zijn.

Zo werkt het

 • Het is belangrijk dat de temperatuuropnemers minimaal 50 cm voor de koppeling van de deelring op de circulatieverzamelleiding gemonteerd worden. Zo kan de voeler in het ventiel de juiste temperatuur waarnemen. Er is immers geen beïnvloeding door de temperatuur in de hoofd- of verzamelcirculatieleiding.
 • Een toerengeregelde tapwatercirculatiepomp kan voorkomen dat er een grotere volumestroom en een hogere snelheid ontstaat over de nog openstaande deelringen. Bij zo’n pomp gaat het om een toerenregeling op druk, niet op basis van temperatuur.
 • Het inregelen van deze deelringen gebeurt door motorbediende ventielen. Deze ventielen worden aangestuurd door een centraal regelorgaan. De motorventielen regelen in deze volgorde:
 1. De flow uit de waterleidingberekening totdat de berekende temperatuur behaald is, aan het eind van de deelring waar het om gaat.
 2. De flow daalt daarna tot het niveau waarop de gewenste temperatuur in stand gehouden kan worden.
 3. Er is een minimum flow. Dat is de minimale flow die nodig is om de toerengeregelde pomp nog goed te laten functioneren, gedeeld door het aantal ventielen. Alle minimum doorlaten in totaal vormen de minimaal benodigde flow over de pomp is. Deze minimale stand wordt ook geautomatiseerd ingesteld als er getapt wordt uit kranen die aangesloten zitten op aftakkingen vanaf de deelring. Dit kunt u waarnemen doordat met de flowopnemer in de warmwaterhoofdleiding een hogere volumestroom wordt gemeten dan met het motorventiel in het recirculatie-leidingdeel.

Voordelen van dit systeem

 • Dit is het meest energiebesparende systeem uit de beschreven circulatiesysteemconcepten. Volumestromen worden geknepen als in deelringen de verlangde temperatuur bereikt is. Een thermostatisch circulatieventiel sluit namelijk nooit helemaal, om een minimale doorstroming te garanderen.
 • Ook verbruikt het systeem minder stroom omdat de toerengeregelde pomp in toeren afneemt wanneer deelringen geknepen worden.
 • U kunt inregelen terwijl er getapt wordt. Dat kan bij een systeem met alleen statische ventielen niet.
 • De installatie is snel in balans.
 • U kunt in dit systeem thermische desinfectie programmeren en registreren. Koppeling hiervan aan het gebouwbeheersysteem levert vereenvoudigd legionellabeheer op en signalering bij geconstateerde (temperatuur-)afwijkingen.

Nadelen van dit systeem

Het systeem is duurder dan alle andere systemen. De aanschaf is duurder en ook montage, beheer en onderhoud zijn prijziger.

Benieuwd naar de andere warmwater-circulatiesystemen?

Alle bestaande warmwater-circulatiesystemen hebben we overzichtelijk bij elkaar gezet in een whitepaper. Inclusief de kenmerken en de voor- en nadelen per systeem. Interesse? Wij sturen u de whitepaper graag toe!

Ja, ik ontvang graag de whitepaper over warmwater-circulatiesystemen, vul dan hier je mailadres in, waarna je de whitepaper kunt downloaden.

Wij helpen u graag bij het ontwerpen van warmwatercirculatiesystemen of bij het oplossen van problemen bij dit soort installaties. Neem direct contact met ons op! Bel 030 293 15 15 of mail
info@leever.nl