EA-beveiliging verplicht na watermeter

 

In collectieve leidingwaterinstallaties is een verantwoordingsscheiding nodig op deze plaatsen;

  • daar waar het distributienet overgaat naar de collectieve installatie
  • daar waar de collectieve installatie overgaat naar de individuele installatie

De verantwoordingsscheiding moet een beveiligingseenheid EA zijn. Dat is een aftapbare en controleerbare keerklep met ervoor een stopkraan met aftapmogelijkheid.

In het verleden gold een EB terugstroombeveiliging, die gemonteerd zat in de watermeter, ook als verantwoordingsscheiding. Echter dat is al sinds oktober 2011 niet meer zo. Deze aanpassing in de regelgeving heeft als grondslag de verantwoordelijkheid en dus ook het beheer van de beveiligingseenheid.

 

De collectieve installatie gaat meestal in de meterkast van een appartement over in de individuele installatie. Dat betekent dat het eerste deel van de aansluitleiding van het appartement een collectieve leiding is. Wanneer in het appartement niet frequent water wordt gebruikt, dan wordt in het collectieve deel van deze woningaansluitleiding ook geen water ververst. De eigenaar van de collectieve leiding draagt daar verantwoording voor. Om die reden wordt geregeld ook nog een EA-terugstroombeveiliging geplaatst in de eerste 15 centimeter van de woningaansluiting. Deze is niet verplicht. Maar het maakt de eigenaar van de collectieve leidingwaterinstallatie zorgelozer. Omdat er in die situatie twee keerkleppen kort achter elkaar gemonteerd zijn, neemt de kans op waterslag toe. Lees meer over waterslag.