Een aantal misverstanden over legionella

Misverstand: veteranenziekte komt vaak voor
Veteranenziekte is een door legionellabacteriën veroorzaakte longontsteking. Vorig jaar is bij ruim 200 mensen in Nederland veteranenziekte vastgesteld. Mogelijk zijn er meer gevallen. Dit komt omdat veteranenziekte moeilijk van andere longontstekingen is te onderscheiden. Er is in 2004 bij enige tienduizenden mensen longontsteking vastgesteld. Veteranenziekte is een weinig voorkomende infectieziekte die bij een tijdige diagnose goed te behandelen is. Voor iedere longontsteking geldt dat de juiste diagnose en goede behandeling (medicijnen) noodzakelijk zijn.

Misverstand: legionellaveilig en legionellavrij
De kans op het krijgen van door legionellabacteriën veroorzaakte longontsteking is klein. Onderzoek bij ziekenhuizen in de Verenigde Staten heeft aangetoond dat preventieve maatregelen leiden tot minder gevallen van veteranenziekte. Het voorkomen van ziektegevallen door het treffen van algemeen geldende preventieve maatregelen is nog nooit aangetoond.
Legionellaveilig en legionellavrij zijn begrippen die suggereren alsof het mogelijk is de kans voor het krijgen van veteranenziekte tot nul te reduceren. Dat is bij de aanwezigheid van water in onze leefomgeving onmogelijk.

Misverstand: legionella is een nieuwe bacterie
De ziekteverwekkende eigenschap van legionellabacteriën is ruim 25 jaar bekend. Voor die tijd hebben waarschijnlijk vaker door deze bacterie veroorzaakte ziektegevallen en epidemieën plaatsgevonden.

Misverstand: het is bijzonder als je aan legionella wordt blootgesteld
Overal waar sprake is van een waterig milieu bevinden zich legionellabacteriën: in leidingwater, in oppervlaktewater zoals meren, sloten en rivieren, in grondwater en in potgrond.
Indien het menselijk afweersysteem in contact komt met de bacterie worden antistoffen aangemaakt. De meeste mensen die in aanraking komen met de bacterie krijgen daar geen duidelijke klachten van.

Misverstand: er bestaan gevaarlijke en niet gevaarlijke soorten legionella
Hier is nog weinig over bekend. Er bestaan ongeveer 40 soorten legionellabacteriën en deze zijn gedeeltelijk weer in serogroepen te verdelen. Van de helft van de soorten is bekend dat deze in staat zijn longontsteking te veroorzaken. UIt internationaal onerzoek blijkt dat de meeste legionella longontstekingen worden veroorzaakt door het type Legionella-pneumophila. Een klein deel (circa 10 procent) wordt veroorzaakt door het type Non-pneumophila.

Bron: ggd.rotterdam.nl