Installateur moet anders gaan werken voor behoud toekomst

De installateur in Nederland moet anders gaan werken om toekomst te kunnen behouden. Dat bleek tijdens vier door distributeur Lobeco georganiseerde seminars. Beveiligingsinstallateurs staan momenteel zwaar onder druk door een veranderende markt. Maandelijks stoppen meer dan 40 beveiligers met hun activiteiten.

De beveiligers die doorgaan, hebben te maken met leeglopende orderportefeuilles. Het aantal faillissementen nam met 50% toe. Om het tij te keren is het voor beveiligers alleen maar mogelijk om aan de hogere eisen van de klanten te voldoen. De klanten stellen meer eisen op het gebied van klantgerichtheid, kennis en flexibiliteit van de installateur. Omdat daarnaast vanuit verzekeraars en de overheid juist minder regels worden gesteld, moet de installateur commerciëler worden om brood op de plank te krijgen.

Daarbij zal klantgerichtheid een belangrijke rol gaan spelen. Zowel op telefonisch als digitaal gebied met e-mail en websites is nog wel verbetering mogelijk in klantgerichtheid. Telefonisch kan er meer verkocht worden of oplossingen worden aangedragen, terwijl e-mail sneller beantwoord kan worden. De websites kunnen beter vindbaar zijn en moeten duidelijk maken waarin iemand zich onderscheidt op beveiligingsgebied.

bron: bouwenwonen.net