Isolatiewaarden bepalen? Zo doet u dat! Deel 3 van 3

Wat is de isolatiewaarde van een woning of bedrijfspand? Bij aankoop of verbouwing is dit een belangrijke vraag. Niet altijd is echter direct duidelijk of het pand geïsoleerd is. En dan is het nog de vraag of de isolatie voldoet aan de Rc-waarden – de isolatiewaarden volgens het Bouwbesluit. Hoe komt u erachter wat deze waarden zijn? We gaven u in twee blogs adviezen voor panden van diverse bouwjaren. Vandaag deel 3 en het slot in deze reeks: welke technische mogelijkheden zijn er nog meer om isolatiewaarden te meten?

Welke technische mogelijkheden zijn er nog meer om isolatiewaarden te meten?

In de vorige blogs (deel 1 en deel 2) las u wat u zelf kunt doen om erachter te komen in hoeverre een gebouw geïsoleerd is. Het bouwjaar van een pand is daarbij onder meer van belang. Kort samengevat waren dit de belangrijkste tips voor het bepalen van warmteverlies:

  • Heeft het pand spouwmuren? Kijk dan of er gaatjes in wanden zitten, die met specie zijn dichtgemaakt. Dit duidt op het aanbrengen van isolatiemateriaal tussen de wanden.
  • Heeft het pand dubbel glas of enkel glas? Bij dubbel glas kunt u vaak in een van de hoeken een tekst vinden met informatie over het glas.
  • In panden tot 1974 zijn vloeren niet geïsoleerd. Als er een kruipruimte is, kunt u controleren of er later isolatie is aangebracht door het kruipluik op te tillen. Als het goed is, is de onderzijde van het luik in dit geval voorzien van isolatiemateriaal. Zit er geen isolatiemateriaal onder het luik, kijk dan direct aan de rand onder de vloer.
  • Platte daken of schuin dak? Kijk naar het bouwjaar van het pand en u weet of de daken zijn geïsoleerd. Bij panden van voor 1974 is het mogelijk dat later isolatie is aangebracht.

Wat kunt u verder doen?

Wilt u meer zekerheid over de isolatie van een pand, dan helpen wij u graag. Dat kan op deze manieren:

  • Met een warmtebeeldcamera kunnen we de buitentemperatuur van de gevels en soms het dak in beeld brengen. Dit kan alleen bij een buitentemperatuur van 15°C en is minder nauwkeurig bij gestookte verblijfsruimten of -gebieden. Omdat de binnen- en buitentemperatuur bekend is en ook de temperatuur van het buiten- en binnenblad, kunnen we met een Rc-waardeberekening achterhalen wat de Rc-waarde is.
  • Het is ook mogelijk om dit voor u uit te voeren met een gewone thermometer en een oppervlaktethermometer.
  • Met een meetapparaat van Testo kunnen wij een meting voor u uitvoeren. We plaatsen de binnenmeter voor 24 uur in het pand. De meter heeft een voeler die bestaat uit drie draadjes die met een soort kauwgom aan de muur geplakt wordt. Er is tegelijkertijd een buitenmeter nodig.

Een warmteverlies– of transmissieberekening laten maken? Vraag advies over uw specifieke situatie!

 Terug naar deel 2 van deze blogreeks.

U kunt een offerte opvragen voor het maken van een transmissieberekening.