Leever B.V. gecertificeerd voor legionellaveiligheid

Persbericht
12 september 2011

Leever B.V. gecertificeerd voor legionellaveiligheid
Jaarlijks worden zo’n 800 Nederlanders ziek door legionellabacteriën. Logisch dus dat eigenaren van collectieve drinkwaterinstallaties de groei en verspreiding van legionella tegen elke prijs willen voorkomen. Alleen zo kunnen zij veilig drinkwater garanderen. Maar er is nog een reden voor legionellapreventie: de wet is veranderd. Certificering is nu verplicht voor legionellapreventie-adviseurs.
Door een wijziging in het Waterleidingbesluit is het BRL 6010-certificaat verplicht geworden. Leever installatie adviseurs B.V. uit Utrecht heeft in september het BRL 6010-certificaat van KIWA gekregen. Er zijn maar weinig certificaathouders in Nederland.

Risicoanalyse
Voor het maken van legionellabeheersplannen is dit certificaat verplicht. Iedere eigenaar van een collectieve drinkwaterinstallatie is verplicht om zorg te dragen voor het leveren van veilig water. Om dit te kunnen garanderen is een risicoanalyse nodig en een beheersplan.

Gezondheidsrisico
De regels zijn aangescherpt met een certificaat omdat slechts de slechts helft van de installaties voldoet aan de legionellaregelgeving. Er worden circa 800 mensen per jaar ziek door legionellabacteriën. 10% daarvan zelfs met dodelijke afloop. VROM-inspectie kondigde verscherpte controles aan en dwingt handhaving van de regels af door dwangsommen op te leggen.

Over Leever B.V.
Al vanaf 1999 werkt Leever aan legionellapreventie. Het behalen van het certificaat was voor Leever vrij eenvoudig. Dankzij de jarenlange ervaring, het interne kwaliteitssysteem en uitsluitend gekwalificeerde medewerkers, was binnen twee weken na de uitgebreide tweedaagse controle van KIWA het certificaat bij Leever binnen.