Wetgeving

Hoe kunnen wij u helpen?

Hoe is de wetgeving?
Drinkwaterinstallaties moeten voldoen aan NEN 1006 en de Waterwerkbladen. Dit staat in het Bouwbesluit, het Waterleidingbesluit en de aansluitvoorwaarden van de waterleidingbedrijven. Deze uitgaven schrijven het ontwerp en het beheer van drinkwaterinstallaties voor. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat legionellagroei kan plaatsvinden.
Het Waterleidingbesluit hoofdstuk IIIC gaat specifiek in op legionellapreventie:

  • Eigenaren van prioritaire instellingen zijn verplicht een legionellarisicoanalyse uit te voeren.
  • Overige bedrijven en instellingen zijn verplicht te zorgen voor een deugdelijke installatie (Waterleidingbesluit artikel 4 lid 1, (Zorgplicht).
© Copyright 2022 - Leever Installatie Adviseurs B.V.