Legionellapreventie-adviseur zonder BRL6010

Bent u legionellapreventie-adviseur, maar niet (meer) in het bezit van het BRL6010-certificaat? U kunt het maken van de risicoanalyses en de beheersplannen voor legionellapreventie aan ons uitbesteden.

Eindgebruiker
Wij helpen u op weg richting een pand met veilig leidingwater.

Bestek
Laat in het bestek omschrijven hoe er met legionellapeventie omgegaan moet worden. Afhankelijk van uw wensen kunnen wij uw bestekstekst schrijven. Als u bij elk project er hetzelfde over denkt, dan kunt u de bestektekst gebruiken totdat er een wetswijziging plaatsvindt.

Denk vooruit
Laat afspraken maken tussen de water- en de c.v.-installateur, om hotspots in het ontwerp te voorkomen.

Ontwerpcontrole
Laat een legionellaspecialist (of ons) de ontwerpen van het tapwater en de verwarming controleren, nog voor er installaties gemonteerd worden. En zorg dat tijdens het bouwen geen hot-spots ontstaan, wanneer afgeweken wordt van het ontwerp.

Legionellabeheersplan
Laat bij de oplevering een legionella-analyse maken. Wij doen dit graag. U kunt ook de installateur de analyse en het beheersplan laten maken. Let er wel op dat de installateur, of de partij die de onderaannemer van het installatiebedrijf is, gecertificeerd is volgens BRL6010. Wanneer de installateur het beheersplan heeft gemaakt, laat ons deze dan keuren.

Beheer van de waterinstallatie
Nadat de analyse en het beheersplan akkoord zijn, begint gelijk het beheer. Hiervoor moeten binnen de organisatie de juiste personen worden aangewezen. Dat moet in het beheersplan staan. Iedereen moet weten wat zijn taak is. Van TD-medewerker tot directie. Wij kunnen helpen dit stukje organisatie op te zetten. En te volgen totdat het een gewoonte is geworden. Tevens kunnen wij u of uw directie aan het eind van het jaar bijstaan door te kijken of het hele jaar alles volgens afspraak is beheerd. U of uw directie kan dan vol vertrouwen een handtekening zetten onder het beheersplan van het voorgaande jaar.