Maximale wachttijd warmwater

Dat is de tijd die verloopt tussen het opendraaien van de warmwaterkraan en het bereiken van een temperatuurverhoging van 70% van de maximaal te bereiken temperatuurverhoging van de maximale temperatuur aan het tappunt. De wachttijd is inclusief de toestelwachttijd en de leidingwachttijd. Voorbeeld: 70% van 15°C. naar 65°C. = 50°C.

De maximale wachttijd is 20 seconde. Mocht er een warmwatertoestel met een spoeltijd gemonteerd zijn, dan mag er 15 seconde bij opgeteld worden.