Micro-organismen zijn gastheer voor legionella in drinkwater

In ons drinkwater bevindt zich een diversiteit aan protozoa (micro-organismen). De samenstelling van deze gemeenschappen protozoa verschilt per drinkwatertype. Dit concludeerde onderzoekster Rinske Valster in haar proefschrift over vrijlevende protozoa in drinkwater in Nederland en in het Caribisch gebied. Maandag 20 juni promoveerde Valster op haar onderzoek, dat werd uitgevoerd bij KWR Watercycle Instiute aan de Wageningen Universiteit en Researchcentrum. Het onderzoek wees uit dat een aantal soorten protozoa kan dienen als gastheer voor de ziekteverwekkende bacterie Legionella pneumophila.

Legionella
Vrijlevende protozoa zijn eencellige dierlijke organismen die voorkomen in water, biofilm en sediment in drinkwatersystemen. Deze organismen komen algemeen voor in het drinkwater en kunnen ook groeien in drinkwaterdistributiesystemen en waterinstallaties in gebouwen.

Het onderzoek van Valster geeft nieuwe informatie over het voorkomen van deze vrijlevende protozoa. Enkele soorten, waaronder protozoa die dienst doen als gastheer voor de bacterie Legionella pneumophila, zijn aangetroffen in beide gebieden. Deze bacterie kan de legionellaziekte verzoorzaken. Vrijlevende protozoa die verwant zijn aan soorten met ziekteverwekkende eigenschappen werden slechts sporadisch waargenomen. Met behulp van de experimenten identificeerde Valster bovendien nieuwe gastheerprotozoa voor Legionella pneumophila. Overigens voldoen de door Valster onderzochte wateren aan de waterkwaliteitsnormen voor legionella.

Onderzoekstechnieken
Het kostte onderzoekers veel tijd om met behulp van bestaande kweekmethoden vast te stellen of en in welke hoeveelheden deze organismen voorkwamen. Bovendien betrof het onderzoek slechts een beperkt aantal vrijlevende protozoa in het drinkwater. De voor het onderzoek gebruikte DNA-technieken kunnen worden ingezet bij de beoordeling van maatregelen om de groeipotentie van micro-organismen in distributiesystemen en binneninstallaties te beperken.

(WaterForum Online)