Nieuwe norm voor daglichtberekening

Nieuwe norm voor daglichtberekening (NEN 2057)
De oude NEN 2057 voor de berekening van daglicht, wordt vervangen door de vernieuwde NEN 2057 :2011. Tegelijk met het intreden van het Bouwbesluit 2012, is de NEN 2057 :2011 voor de berekening van daglicht van toepassing geworden.
Veranderingen daglicht met het Bouwbesluit 2012
De eisen van het Bouwbesluit 2012 ten opzichte van het Bouwbesluit 2003 zijn nagenoeg niet veranderd. Het minimaal equivalente daglichtoppervlakte voor verblijfsruimten blijft 0,5 m2. Net als verblijfsruimten, blijft de eis bijna voor alle gebruiksfuncties gelijk. Bij nieuwbouw woonfuncties, geldt dat 10% van het oppervlakte verblijfsgebied equivalent daglicht aanwezig moet zijn. Enkele wijzigingen in het Bouwbesluit betreffend de prestatie-eis voor gebruiksfuncties zijn:
• Geen daglichteis meer voor logiesfuncties
• Alleen bedgebieden in gezondheidszorgfuncties hebben nu een daglichteis.
Veranderingen in de NEN 2057: 2011
De nieuwe daglichtnorm zorgt voor enkele wijzigingen in de bepalingsmethode. In enkele situaties zal deze norm negatiever uitpakken, maar ook mogelijk is het dat situaties hoger gewaardeerd worden met de NEN 2057 :2011. Wat specifiek is veranderd met de vernieuwde daglichtnorm:
• Het uitgangspunt van meten was vanaf buitenzijde gevel en is nu binnenzijde gevel geworden
• De minimale aan te houden hoek α was 25° en is nu 20°
• De sector bepaling voor de hoek α moet nu ingedeeld worden in 10 sectoren van 10°
• De sector bepaling voor de hoek ß moet nu ingedeeld worden in 8 sectoren van 15°