Veel legionellabesmettingen na vakantie

Onnodig veel mensen raken na de vakantie besmet met de legionellabacterie. Dat zegt installateursvereniging Uneto-VNI. Terugkerende vakantiegangers kunnen een legionella-infectie oplopen als zij water gebruiken uit kranen die langer dan een week niet zijn gebruikt.

Eric van der Blom, specialist legionellapreventie bij Uneto-VNI, wijst erop dat het water in de leidingen langdurig stilstaat als de kranen dicht blijven. ‘Zeker in de zomerperiode komt de watertemperatuur daarbij al snel boven de 25 graden uit. Daardoor kan de bacterie zich vermeerderen. Als de bacterie zich nestelt in de longen, kan dat leiden tot een flinke griep, maar ook tot longontsteking, en in gevallen van verminderde weerstand zelfs tot de dood.’

Jaarlijks zijn er volgens rapportages van de Gezondheidsraad 200 tot 400 meldingen van legionellabesmetting. Van der Blom denkt dat er in werkelijkheid veel meer besmettingen zijn. ‘Bij een griep wordt meestal niet geconstateerd dat het om legionella gaat.’

Uneto-VNI raadt terugkerende vakantiegangers aan om alle kranen eerst een minuut op te zetten, zodat eventuele bacteriën worden weggespoeld. ‘Het doorspoelen zorgt er bovendien voor dat na lange stilstand de opgeloste stoffen in water, zoals metalen uit de waterleiding, ook weggespoeld worden’, aldus Van der Blom.

Hij benadrukt dat het water tijdens het doorspoelen rustig moeten stromen, om te voorkomen dat het vernevelt. Besmetting vindt plaats door het inademen van de waternevel, waardoor de bacterie in de longen terecht komt. ‘Verneveling ontstaat voornamelijk onder de douche’, aldus de specialist legionellapreventie. ‘Je kunt dit voorkomen door de sproeikop onder water in een emmer te houden of de douchekop in een washandje te verbergen.’ Ook bij het sproeien van de tuin met een tuinslang die in de volle zon heeft gehangen moet extra worden opgepast.

Bron: artsennet.nl