Voorkom grote legionella-uitbraak

CDA Tweede Kamerlid Ad Koppejan heeft er deze week bij de minister op aangedrongen om ervoor te zorgen dat gemeenten hun zaken op orde hebben als het gaat om de locaties van natte koeltorens. In 2006 brak als gevolg van de aanhoudende hitte vanuit een natte koeltoren een legionella-besmetting in Amsterdam uit die aan twee mensen het leven kostte. De reden dat men deze uitbraak pas laat onder controle had lag in het feit dat bij gemeenten onvoldoende bekend is waar zich koeltorens bevonden. Hierop heeft Koppejan de minister gevraagd om registratie en toezicht op natte koeltorens door gemeenten. Onlangs bleek dat deze registratie door gemeenten nog niet op orde is. Koppejan: De afgelopen jaren zijn er gelukkig geen uitbraken geweest, maar een hete zomer ligt op de loer en dan kan het zo weer misgaan. Het is daarom van het grootste belang dat die registratie snel op orde komt. Legionella-besmetting via natte koeltorens is een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid.

In een debat over waterkwaliteit wees Koppejan erop dat de Kamer al verscheidene keren heeft aangedrongen op een betere registratie en toezicht. Koppejan diende daarom een motie in die de regering opriep om gemeenten die de registratie en het toezicht op natte koeltorens nog steeds niet op orde hebben hier direct op aan te spreken en de Kamer binnen een week te informeren welke gemeenten dit betreft. Koppejan: Zodat ook onze volksvertegenwoordigers in gemeenteraden de verantwoordelijke wethouders op kunnen roepen hiermee aan de slag te gaan. De motie van Koppejan kan rekenen op de steun van een meerderheid van de Kamer.