Voorschriften huishoudwater in NEN1006+A3:2011

Als gevolg van de nieuwe drinkwaterwetgeving heeft het Nederlands Normalisatie-instituut het normblad NEN 1006+A3:2011 gepubliceerd waarin aan de ‘Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties’ nieuwe voorschriften voor de toepassing van huishoudwaterinstallaties zijn toegevoegd en bestaande voorschriften voor het aspect huishoudwater zijn aangepast. NEN 1006+A3:2011 betreft een volledig uitgave van NEN 1006 waarin alle voorgaande wijzigingsbladen zijn verwerkt.

Voor het realiseren van huishoudwaterinstallaties met als bron hemelwater, is de herziene uitgave 2011 van ISSO-publicatie 70.1 ‘Omgaan met hemelwater binnen de perceelgrens’ beschikbaar.
Deze publicatie bevat ondermeer richtlijnen voor het ontwerp, uitvoering, beheer en onderhoud van hemelwaterbenuttingssystemen.

Bron: tvvl.nl