Voortraject

Denk in het voortraject mee en zorg dat op een bouwvergadering afspraken gemaakt worden over gebieden waar warme leidingen lopen en waar koude leiding mogen komen. Zo voorkom je aan de voorkant al hot-spots. Zo kunnen afspraken gemaakt worden over leidingen in de kruipruimte, in verlaagde plafonds, in schachten en in vloeren. Zeker als daar ook nog vloerverwarming in komt of betonkernactivering.