een nooddouche

Een nooddouche is een verzamelnaam voor oog-, gelaat- of lichaamsdouche.
Nooddouches moeten worden aangesloten op de drinkwaterinstallatie.
Alle nooddouches moeten worden meegenomen in de waterleidingberekening.
Een risicoanalyse zou een andere gelijktijdigheid kunnen aangeven (zie TVVL rapport ST-16).