35% van nieuwbouwwoningen haalt EPC niet

Veel nieuwbouwwoningen voldoen niet op alle punten aan het Bouwbesluit. Dat blijkt uit metingen van BouwTransparant bij 88 woningen. Bij 35% van de woningen die in 2011 en 2012 werden opgeleverd, kon niet worden aangetoond dat deze voldeden aan de EPC van het Bouwbesluit.

Meer problemen
Een ander problemen dat werd geconstateerd was dat 40% van de woningen een WTW-installatie had die in onbalans was. Verder had 31% van de woningen een te hoog installatiegeluid en 22% van de woningen had tegenvallende naad- en kierdichting.

Risico’s voor bewoners
Behalve dat een lagere EPC-waarde zorgt voor meer energiekosten, is ook het welzijn van de bewoners in het geding, stelt BouwTransparant. Bovendien is er kans op schade aan de constructie van een woning. Volgens Jaap Neeleman, projectleider van BouwTransparant, passen de cijfers in het landelijke beeld: “Ik ben bang van wel. Al jaren is bekend dat veel woningen niet voldoen aan de minimale eisen uit het Bouwbesluit.”

‘Energielabel nieuwbouw is nodig’
Om het probleem aan te pakken, zou het volgens Neeleman goed zijn wanneer serieus werk wordt gemaakt van het energielabel nieuwbouw. “Hierbij gaat het niet om wat voor label een gebouw uiteindelijk krijgt, maar dat er gekeken wordt wat er uiteindelijk gerealiseerd wordt en welke onbedoelde verschillen dan zichtbaar worden.”