Onder de douche of bij het vollopen van het bad wilt u een constante watertemperatuur. Het is erg hinderlijk om steeds aan de kraan te moeten draaien. Hoe ontstaan deze schommelingen in de mengwatertemperatuur? En welke oplossingen zijn er?  We geven u vijf tips.

Zo ontstaan schommelingen in de mengwatertemperatuur

Er zijn twee oorzaken voor de fluctuaties in de mengwatertemperatuur. Allereerst kunnen de schommelingen ontstaan doordat de drukken aan de tappunten variëren. Dit komt omdat er verschillen in volumestromen in de installatie optreden wanneer elders in het gebouw een of meerdere tappunten worden geopend. Vooral bij grotere installaties komt dit vaak voor. De tweede oorzaak is het aan- en uitschakelen van een drukverhogingsinstallatie. Ook dit heeft fluctuaties tot gevolg.

Zo voorkomt u deze schommelingen

De fluctuaties in mengwatertemperatuur leiden tot ergernis bij uw klant. Logisch, want er gaat tijd verloren voordat de watertemperatuur die uit de kraan of de douchekop komt, constant is. En dat leidt weer tot onnodig waterverlies. We geven u vijf adviezen om deze schommelingen te voorkomen.

1. Installeer een thermostatische mengkraan.

Thermostatische mengkranen zijn de meest eenvoudige oplossing voor dit probleem. Deze kranen herstellen namelijk zelf de temperatuur. Helaas bent u er dan in veel gevallen nog niet. De grootte van de drukvariaties kunnen namelijk leiden tot een verschil in druk bij koud- en warmwateraansluiting – een verschil dat zo groot is, dat dat de afwijking van de thermostatische mengkranen tot 2°C kan oplopen. En dat verschil is goed merkbaar.

2. Zorg voor een druk tussen de 100 en 300 kPa.

Het mooiste resultaat wordt bereikt wanneer de druk bij de kranen overal tussen de 100 en 300 kPa zou blijven. Dit kan door de installatie te berekenen met een maximum begindruk van 300 kPa. In de  geluidsorm NPR 5075 staat ook 300 kPa (in de NEN 1006 staat maximaal 500 kPa).

3. Breng een drukverhoger aan bij een druk boven de 200 kPa.

Boven de 200 kPa is een drukverhoger nodig. Kies dan voor een toerengeregelde die maximaal 100 kPa opvoert, indien mogelijk.

4. Leg een goed vertakt leidingnet aan.

5. Breng bij circulatiesystemen meerdere deelringen aan.

Maak bij warmwaterleidingen met recirculatie niet een enkelvoudige deelring aan wanneer meerdere deelringen tot minder drukverlies leiden.

Er zijn ook diverse maatwerkoplossingen die verder gaan dan de bovenstaande algemene ontwerpaanbevelingen.

Grote drukverschillen kunnen tot verbrandingsgevaar leiden.
Wilt u meer weten? Neem gerust contact met ons op.