7% overtredingen qua legionella bij autowas- en autopoetsbedrijven

Een onderzoek van de Arbeidsinspectie onder autowas- en autopoetsbedrijven is gebleken dat bedrijven die aangesloten zijn bij een brancheorganisatie, beter scoren dan bedrijven die niet georganiseerd zijn. Van mei tot oktober 2009 heeft de Inspectie 89 autopoets-, 63 autowas- en 25 gecombineerde was- en poetsbedrijven geïnspecteerd op gevaarlijke stoffen, dieselmotoremissie, fysieke belasting, veiligheid van arbeidsmiddelen en werkomgeving. Wasbedrijven zijn nog specifiek geïnspecteerd op legionella.

De resultaten: bij een meerderheid van de bedrijven zit t (zo goed als) goed: 30% is geheel in orde, bij 24% werd één overtreding geconstateerd, bij 46% meer dan één, waarvan 6% meer dan vijf. Eén bedrijf is preventief stilgelegd. Van de missers scoorde omgang met gevaarlijke stoffen met 41% het hoogst; gevolgd door die met RI&E (19%), persoonlijke beschermingsmiddelen (15%), arbeidsmiddelen (10%), legionella (7%) en overig (8%). De ernst van de overtredingen viel volgens de Arbeidsinspectie mee.

T.a.v. gevaarlijke stoffen licht mevrouw Hontelez, landelijk projectleider Directie Arbeidsomstandigheden, toe: Bedrijven realiseren zich vaak niet wat voor stoffen dat zijn en dat er zorgvuldig mee moet worden omgegaan. Ze moeten goed gescheiden worden gehouden, want mixen bijvoorbeeld bij lekkage- kan gevaar opleveren. Een overzichtelijke, ordentelijke en veilige opslag, met etiketten op alle verpakkingen, is belangrijk. Als verdere aandachtspunten noemde de Arbeidsinspectie o.m. uitlaatgassen van hogedrukreinigers met dieselverbrandingsmotoren (oplossing: afvoerpijp rechtstreeks naar buiten of nog beter een hogedrukreiniger met elektrische motor), dieselmotorenemissie van autos in de werkplaats (oplossing: opzetroetfilter) en verneveling van reinigingsmiddelen met een Tornador: kan schadelijk zijn bij inademen of opname via de huid. De veiligheidsinformatiebladen zijn belangrijke informatiebronnen; de leverancier van de producten moet ze leveren. Echter: de helft van de bedrijven had ze wel in huis, maar niet van álle producten.

De kennis over arbo-verplichtingen kan dus nog wel verbeterd worden, zo concludeerde de inspectie, evenals de omgang met gevaarlijke stoffen. Hontelez: Er gaat een positieve invloed uit van brancheorganisaties: Leden daarvan scoren beter dan niet-leden.

FOCWA stelt n.a.v. van de uitkomsten voor de FOCWA autopoetsbedrijven een checklijst op van punten, waar de bedrijven extra alert op moeten zijn.