Nieuw DRINKWATERBESLUIT geeft te denken

TVVL – De publicatie van het ontwerp-Drinkwaterbesluit in de Staatscourant van 8 januari 2010 houdt de gemoederen binnen de installatiesector bezig. Vragen over de verplichte certificering van Legionella preventieadviseurs, het opnieuw opstellen van beheersplannen van bestaande locaties door gecertificeerde adviseurs, een te lage leveringsdruk door drinkwaterbedrijven, en de uitbreiding van prioritaire locaties zorgen voor veel discussies. Uneto-VNI en TVVL voeren overleg met Vewin en VROM. Over de laatste stand van zaken wordt u op het TVVL Nationaal Congres Sanitaire Technieken uitgebreid geïnformeerd.

Certificering van legionellapreventieadviseur

Het ontwerp-drinkwaterbesluit spreekt zich hierover uit. Wat houdt dit in? Moeten alle bestaande beheersplannen worden overgedaan? Hoe zit het met opleidingseisen?

 Uitbreiding prioritaire installaties

Voorschrijdend inzicht heeft bij VROM geleid tot aanpassing van de groep prioritaire installaties. Wat houdt dit precies in?

 Leveringdruk van het waterleidingbedrijf

Een wettelijk voorschrift voor de minimale druk die het drinkwaterbedrijf op het leveringspunt beschikbaar moet stellen is er (nog) niet. In januari 2011 is daarvan wel sprake, als dan het nieuwe Drinkwaterbesluit in werking treedt. In het ontwerp-Drinkwaterbesluit staat dat het drinkwaterbedrijf voldoet aan de wettelijke hoeveelheideis en drukeis indien onder niet verstoorde omstandigheden op een willekeurig moment van de dag in één uur tijd 1000 liter water op het leveringspunt van een enkelvoudige huishoudelijke installatie wordt geleverd, terwijl de druk ter plaatse van het leveringspunt tenminste 150 kPa ten opzichte van het maaiveld moet zijn. De installatiesector vindt dat in principe uitgegaan moet worden van een gebruikelijke leveringsdruk van tenminste 250 kPa. Daarop kan dan ook het ontwerp van een leidingwaterinstallatie met een minimale gebruiksdruk op de tappunten van 100 kPa worden afgestemd.

Hoe kan het verschil tussen de wettelijke minimum drukeis van 150 kPa aan het leveringspunt en de door de installatiesector verlangde gebruikelijke druk van 250 kPa overbrugd worden?