Vrijwilliger Achilles Veen getroffen door legionella

Veen – Een vrijwilliger van Achilles Veen is de afgelopen week in het ziekenhuis opgenomen met legionella een levensgevaarlijke ziekte die ook wel bekend staat als de veteranenziekte. Er was in eerste instantie bezorgdheid dat hij de ziekte zou hebben kunnen opgelopen bij Achilles Veen omdat hij daar schoonmaakwerkzaamheden verricht. De GGD West-Brabant brengt in dit soort situaties in kaart wat een mogelijke bron van de ziekte kan zijn.

In nauw overleg met de GGD West-Brabant kunnen wij u aangeven dat het niet waarschijnlijk is dat de ziekte bij Achilles is opgelopen. De GGD heeft overleg gehad met de VROM-inspectie, deskundige op dit gebied, en beiden geven aan dat er geen verdere maatregelen noodzakelijk zijn. De GGD heeft wel alle huisartsen en overheden in de regio ingelicht. Achilles neemt uit voorzorg al langere tijd maatregelen om legionella zoveel mogelijk tegen te gaan, zoals het regelmatig op hoge temperaturen doorspoelen van alle leidingen. De legionella bacterie veroorzaakte in 1999 nog voor veel ophef toen meer dan 200 mensen ziek werden na een bezoek aan de Westfriese Flora, uiteindelijk overleden toen 32 mensen aan die besmetting.

bron: digitaalburg.eu