Besmetting legionella in sportzaal Kienehoef

Tijdens een routinecontrole is in sportzaal de Kienehoef in SintOedenrode een besmetting met legionella geconstateerd. De besmetting is op slechts één plaats aangetroffen. Dit is een herhaling van hetprobleem dat in het verleden heeft gespeeld.

Afgelopen zomer stelde een adviesbureau een risicoinventarisatie op. De installatie werd zodanig aangepast dat problemen niet meer te verwachten waren. Diverse controles bevestigden dit beeld. Hoe (ondanks diverse maatregelen) het nu toch tot een besmeting heeft geleid, is nog niet duidelijk. Daarom is ook een onderzoek ingesteld en als dit nodig blijkt te zijn, treffen we aanvullende maatregelen. De gebruikers zijn zo snel mogelijk geïnformeerd.

Bron Mooirooi.nl