Vereenvoudigde koellastberekeningen met Kleintje Koellast

Dit ISSO-kleintje zit tussen de sterk vereenvoudigde stationaire modellen en uitgebreide computerapplicaties in. De methode is op een aantal punten vereenvoudigd maar houdt wel rekening met warmteaccumulatie in de gebouwconstructie en ook beschaduwing kan worden meegenomen. Verder houdt de methode rekening met een verminderde interne warmtelast door verlichting wanneer afgezogen armaturen worden toegepast. De methode uit dit kleintje betreft zowel de voelbare als de latente koellast.

Dit ISSO-kleintje is gebaseerd op ISSO-publicatie 8 ‘Berekening van het thermische gedrag van gebouwen bij zomerontwerpcondities’. Voor het buitenklimaat is uitgegaan van de NEN 5060.

De voelbare koellast van een vertrek is samengesteld uit een zestal bijdragen:
Koellast ten gevolge van;
– Warmte afgegeven door personen;
– Warmte afgegeven door verlichting;
– Warmte afgegeven door apparatuur;
– Warmte binnenvallende zonnestraling;
– Warmte door toetredende buitenlucht;
– Warmte door de scheidingsconstructies.

Bovengenoemde bijdragen aan de voelbare koellast worden door formules en grafieken gegeven. De voelbare koellast van een vertrek volgt uit sommatie van de verschillende bijdragen. Naast de voelbare koellast is ook de latente koellast te berekenen. Deze is eveneens samengesteld uit een aantal bijdragen:
– Verdampingswarmte van de door personen afgegeven waterdamp;
– Verdampingswarmte van waterdamp uit de binnenkomende buitenlucht.

Een reductie van de koellast kan optreden door het tijdelijk toestaan van een hoger binnentemperatuur.
De methode uit het ISSO-kleintje Koellast is ook geschikt om de binnentemperatuur te bepalen bij beperkte koeling of bij de afwezigheid van koeling.

brond: Isso.nl