Arbitrage

Stel u heeft een arbitragezaak. Dan kunnen wij u bijstaan. Wij zoeken voor u uit aan welke normbladen u moet voldoen. Wij onderbouwen wie er gelijk heeft en waarom. We verwijzen dan naar de juiste artikelen in de normen.