Watergebruik is na 1990 fors gedaald

Ondanks de groei van de bevolking en de economie stijgt het gebruik van leidingwater niet meer. Door efficiencymaatregelen daalde het gebruik van leidingwater per persoon sinds 1990 met gemiddeld 0,7 procent per jaar. Het gemiddeld gebruik is nu 129 liter per persoon per dag. Het bedrijfsleven verbeterde de efficiency van het leidingwatergebruik in dezelfde periode met gemiddeld ruim 3 procent per jaar.

Dit blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Het huishoudelijke watergebruik per persoon per dag nam in de jaren zeventig en tachtig fors toe: van 109 liter in 1970 tot een maximum van 149 liter in 1990. Daarna daalde het watergebruik tot 129 liter in 2011 en de verwachting is dat onder andere door nieuwe spoeltechnieken het watergebruik nog verder kan worden verlaagd.

De daling kwam tot stand door besparingsmaatregelen zoals waterbesparing bij toiletspoeling en zuiniger wasmachines en vaatwassers.

bron: installatienieuws.com