Bij SV Blokzijl is de legionellabacterie moeilijk weg te krijgen.

De Stentor – “Ons bestuur heeft z’n stinkende best gedaan, maar kan geen kant meer op. Nu er ook nog legionella in de douches zit, is voor mij de maat vol. Ik en met mij alle andere ouders maken zich grote zorgen over de veiligheid van ons voetballende kroost. Om over wedstrijden die niet gespeeld kunnen worden vanwege de legionella nog maar te zwijgen. De gemeente bezwoer ons dat we in de winterstop in ieder geval een nieuwe warmwaterinstallatie zouden krijgen.Ondertussen hangen de oude geisers nog. En zijn ze al weken bezig de besmetting weg te krijgen. Wat natuurlijk niet lukt, omdat de versleten installatie het spoelwater niet heet genoeg krijgt”, weet Mekkelholt.

Opmerking van Leever Legionellapreventie;

De legionellabacterie is niet gemakkelijk weg te krijgen. Met heet water spoelen is een goede mogelijkheid, maar vaak is éénmalig spoelen niet voldoende. De tijdsduur van het spoelen ligt weer aan de temperatuur van het water. Bij dit soort problemen moet ook de oorzaak weggenomen worden. En niet alleen het gevolg. Een onderdeel ervan is een nieuwe risico-analyse en een nieuw beheersplan. Het bestuur kan zich laten ondersteunen door een bedrijf dat gespecialiseerd is in legionellapreventie. Nadat de bacterie weg is en de installatie is aangepast, voert de vereniging de werkzaamheden uit die in het beheersplan staan. Dat is ook uit te besteden. Periodiek komt er een inspecteur van een bedrijf voor legionellapreventie het beheersplan controleren. Eén keer per jaar brengt een adviseur van het legionellapreventiebedrijf het bestuur op de hoogte van de stand van zaken. Als alles volgens plan en afspraak verloopt voldoet de vereniging weer aan de  Nederlandse wetgeving omtrent drinkwaterinstallaties. dan ontvangt de vereniging het legionellaveiligheidscertificaat. Hiermee kan het vertrouwen van de leden weer worden teruggewonnen.