Daglichtberekening

Hoe kunnen wij u helpen?

Voldoet u aan de eisen die gesteld zijn aan de daglichttoetreding? Om dit te controleren moet het bouwkundige plan getoetst worden. Dit wordt gedaan volgens de NEN 2057 en de eisen die in het bouwbesluit opgenomen zijn. Voor het opstellen van het daglichtberekeningen voeren wij deze werkzaamheden uit:

  • Het bepalen van de geldende eisen voor daglichttoetreding per vertrek volgens het bouwbesluit.
  • Het berekenen van het equivalente daglichtoppervlak per vertrek volgens NEN 2057 en het toetsen op verblijfsgebied.
  • Overleg met architect over te nemen maatregelen om te voldoen aan de gestelde eisen.

Alle bevindingen verwerken wij in een rapport dat nodig is bij de bouwaanvraag.

© Copyright 2024 - Leever Installatie Adviseurs B.V.