Congres Sanitaire Technieken: aandacht voor legionella

De wet-en regelgeving rond drinkwaterinstallaties en legionellapreventie zijn onderwerpen die aan bod komen tijdens het Nationaal Congres Sanitaire Technieken op 21 juni aanstaande in Amersfoort. Een goede timing, aangezien op 1 juli aanstaande het nieuwe Drinkwaterbesluit van kracht wordt.

Ook is tijdens het congres aandacht voor de legionellavrije woning en voor collectieve huishoudwaterinstallaties. Daarnaast zullen deskundigen aanwezigen informeren over de aanscherping van richtlijnen voor het ontwerp van rioolinstallaties en voor het dimensioneren van hemelwaterinfiltratiesystemen.

bron: WaterForum Online, 10 juni 2011