Controle zwembaden en sauna’s op legionella

Van 1 juni tot 1 augustus wordt bij zwembaden en sauna’s gecontroleerd of zij de legionellaregelgeving naleven. Bijna de helft had afgelopen jaar de zaken niet op orde.

Zwembaden en sauna’s moeten net als een aantal andere bedrijven en instellingen een actuele risicoanalyse en beheersplan hebben, beheersmaatregelen uitvoeren en monsters nemen. Doen zij dat niet dan neemt het risico op legionellabesmettingen toe. Afgelopen jaar bleek bij controles dat bij 49 procent van de zwembaden en 38 procent van de sauna’s sprake was van een verhoogd of sterk verhoogd risico.

Verbetering
Bij de zwembaden was in 2010 een voorzichtige verbetering ten opzichte van 2009 zichtbaar. Toch nam het aantal gevallen waarbij sprake was van een ernstige overtreding en de Vrom-Inspectie handhavend op moest treden toe. Bij de sauna’s verbeterde de naleving zichtbaar. Wanneer deze lijn zich voortzet in 2011 kan de inspectie hier op termijn de controlefrequentie verminderen.

Hogere boetes
Op 1 juli 2011 treden de nieuwe Drinkwaterwet en het Drinkwaterbesluit in werking en wordt de Drinkwaterwet opgenomen in de Wet Economische Delicten. Dit effent de weg voor hogere boetes bij niet-naleving van de legionellavoorschriften.