Foutieve aansluitvolgorde in warmtapwatercirculatiesystemen.

image-2018-03-21 (1)

Een foutieve aansluitvolgorde in warmtapwatercirculatiesystemen.

Zijn er problemen met het tapwatercirculatiesysteem? Dan kan dit allerlei oorzaken hebben. In deze blogreeks zetten wij alle problemen voor u op een rij. Mét de bijbehorende adviezen natuurlijk! Vandaag blog 4 in de reeks. Een foutieve aansluitvolgorde in warmtapwatercirculatiesystemen. Hoe zit dat?

Te lage warmwatertemperaturen, of stilstaand water in de leidingen? Dan kan er sprake zijn van een foutieve aansluitvolgorde in het tapwatercirculatiesysteem. Wij hebben dat opgenomen in Waterwerkblad 4.4A, toen wij deze schreven. Samen met diverse andere adviezen. Die allemaal te lezen zijn in deze blogreeks.

• Bij het ontwerpen van een circulatie-installatie met deelringen moet de eerste deelring de laatste zijn die in de circulatieverzamelleiding terugkomt.
• De tweede deelring (geteld in volgorde van de warmwaterleiding in stroomrichting) moet als één na laatste aangesloten worden op de circulatieverzamelleiding (ook gezien in stroomrichting).

Ontwerptip voor een goede aansluitvolgorde.

U kunt zoveel deelringen maken als u zelf wil. Wanneer je altijd de warmwaterleiding en de warmtapwatercirculatieleidingen parallel naast elkaar ontwerpt, dan voldoe je altijd aan de juiste aansluitvolgorde. Je ziet vaak dat deze twee leidingen vlak naast elkaar liggen. Dat mag. Je mag niet strak ernaast ook de koudwaterleiding of warmwateruittapleidingen leggen. Helaas zijn er vele installaties zo gemaakt. De afstand tussen de leidingen is uit te rekenen met een door ons geschreven gratis programmaatje.

Waarom een specifieke aansluitvolgorde?

Er moet namelijk een zo goed mogelijke verdeling zijn van de circulatievolumestromen over de verschillende strangen. Dit in samenhang met de daling van de watertemperatuur in de hoofdcirculatieleiding. Het gevolg is dan ook te lage warmwatertemperaturen uit de tappunten in de verste warmwaterleidingen.
Kiest u voor de juiste aansluitvolgorde, dan voorkomt u dat het water de verkeerde kant op stroomt of stil komt te staan omdat het water tegen elkaar instroomt.

Heeft u meer vragen over de juiste aansluitvolgorde in tapwatercirculatiesystemen? Wij helpen u graag! Onze adviseurs hebben specifieke kennis op dit gebied. Neem contact met ons op

In blog 5 geven we adviezen over lucht in circulatieleidingen.