Drie nieuwe Europese verwarmingsnormen op komst

Den Haag – De berekening van verwarmingsinstallaties gaat veranderen als gevolg van Europese regelgeving. Daarom werkt Europa aan drie nieuwe normen op het gebied van verwarmingsinstallaties: dimensionering van opwekkers, verwarmingselementen en warmtapwater.

Nederland kan de inhoud van die normen meebepalen. Het Nederlands normalisatie-instituut (NEN) coördineert dit. Fabrikanten en andere belanghebbenden kunnen zich nu bij NEN melden om mee te doen.

Ecodesign
Nieuwe apparaten moeten straks voldoen aan de Ecodesign Directive. Dit betekent dat het apparaat een “ecologisch ontwerp” moet hebben, met een CE-markering en een EG-verklaring van overeenstemming. Er worden nu normen opgesteld om te kunnen toetsen of dat inderdaad zo is.

EPBD
De Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) schrijft voor dat in alle landen van de Europese Unie één soort Energieprestatieberekening moet komen. Daarom wordt ook een uitgebreide serie van Europese normen voor energieprestatie voor verwarmingsinstallaties ontwikkeld.

NEN-EN 12831
De nieuwe normen moeten ook rekening houden met de bestaande Europese norm NEN-EN 12831 ‘Verwarmingssystemen in gebouwen – Methode voor de berekening van de ontwerpwarmtebelasting’. Voor deze norm is daarom alvast een herziening aangekondigd.

Deelname
Deze herziening en de drie nieuwe normen worden ontwikkeld in een werkgroep met een Duitse voorzitter en secretaris. Elke organisatie die belang heeft of betrokken is bij dit onderwerp kan meewerken. Van de deelnemers wordt vooral voldoende vakkennis verwacht. Ook financieren ze gezamenlijk de begeleiding door NEN. Uneto-VNI, ISSO, VABI en TNO hebben zich al aangemeld.

bron: cobouw.nl