Gekoeldtapwatervaten, zijn die veilig?

Gekoeldtapwatervaten, zijn die veilig?

Zijn gekoeldtapwatervaten in circulatiesystemen veilig?

Blog 3 van 6 over koudtapwatercirculatiesystemen. Hierin  omschrijven we de aandachtspunten voor gekoeldtapwatervaten.

In deel 2 van de blogreeks noemden we voor- en nadelen van circulatiesystemen voor gekoeld drinkwater.

Wij zouden het fantastisch vinden als je met ons meedenkt door te reageren op dit artikel!

vat om koudwater in te koelen

Aandachtspunten voor gekoeldtapwatervaten van circulatiesystemen.

Is er voldoende verversing in een vat?

Bij het maken van een afkoelingsberekening zal blijken dat de benodigde volumestroom erg laag is. De inhoud van gekoeldtapwatervaten is groot in verhouding tot de volumestroom. Wordt de complete inhoud van het vat snel genoeg ververst? Deze vraag wordt versterkt door het kleine temperatuurverschil tussen het inkomende en uitgaande water. Hierdoor zal er inwendig geen grote waterverplaatsing plaatsvinden door thermische trek.

Hotspots in het vat?

Bij het bestuderen van het systeem zijn wij uitgegaan van een inkomende temperatuur van 20°C. en uitgaand van 15°C. Op bepaalde plaatsen in het vat kan langdurige stilstand plaatsvinden. Omdat er laminaire stroming is. Vermoedelijk alleen in de kern van de boiler, tussen de ingang- en de uitgang. Het water wat langdurig niet meestroomt kan een hogere temperatuur hebben dan 20°C. zijn. Een temperatuur waarin legionella kan uitgroeien.

voorraadvat

Setpoint van de thermostaat

Dit leidt tot de volgende vraag: op welke temperatuur moet de thermostaat ingesteld worden om zeker te weten dat op alle plaatsen in het vat een lagere temperatuur heerst dan de vermoedelijk gewenste 20°C.? Tevens zal het antwoord gekoppeld moeten zijn aan een minimale volumestroom.

De omgevingstemperatuur van het vat

Wat mag de maximale omgevingstemperatuur van gekoeldtapwatervaten zijn? Enerzijds zou je kunnen denken dat die niet zoveel uitmaakt, mits het vat voldoende geïsoleerd is en het koelvermogen groot genoeg is. Anderzijds is isolatie alleen een vertrager. Wanneer het water tegen de wand van het vat lang stilstaat, zal toch de temperatuur van het water daar tot op zekere hoogte oplopen richting de ruimtetemperatuur. De ruimtetemperatuur kan hoog zijn wanneer het een technische ruimte is. Of wanneer de ruimtetemperatuur hoog is vanwege een mooie zomer. Daarnaast heeft het vat vermoedelijk isolatielekken of koudebruggen. Bijvoorbeeld op de plaats waar de aftapper zit, waar de beluchter zit, waar de thermostaat zit en mogelijk waar de thermometer zit. Daar kan de temperatuur dus versneld oplopen.

berekenen

Berekening van het volume van de voorraad

Wij zijn benieuwd hoe de inhoud van het vat het beste berekend kan worden. Naar ons idee moet het vat zo klein mogelijk zijn want dan is de kans op snelle verversing het grootst. Uiteraard moet het koelvermogen van het vat voldoende zijn om de inhoud te kunnen koelen tot 15°C.

In blog 4 gaan we in op een enkelvoudig systeem en een systeem met deelringen. Ook komen de soorten circulatiepompen aan de orde.

Terug naar deel 2.

Terug naar deel 1.

Er is ook een blogreeks over warmtapwatercirculatiesystemen.