Circulatiesystemen voor gekoeld koud drinkwater.

Circulatiesystemen voor gekoeld koud drinkwater.

Zijn circulatiesystemen voor gekoeld tapwater veiliger dan spuisystemen?

In deel 1 van deze blogreeks gaven we uitleg over het verschil tussen circulatiesystemen voor gekoeld koud drinkwater en spuien. In deel 2 van deze 6-delige blogreeks noemen we voor- en nadelen van dit soort systemen.

Denk jij met ons mee door te reageren op dit artikel?

Circulatiepomp tbv circulatiesystemen voor gekoeld drinkwater.

Welke kansen bieden circulatiesystemen voor koud tapwater

Het is een voordeel om geen water meer te hoeven lozen. Is er nog meer positiefs te zeggen over dit systeem? Het antwoord is ja;

Wanneer het systeem goed werkt circuleren alle leidingen mee. Dan zijn alle temperaturen in dat systeem onder de 20°C. Pas boven de 20°C. is er langzame legionellagroei volgens de tabel van groei- en afsterfgedrag bij legionella (ISSO-publicatie  55.1).

Als in het systeem alleen hoofdleidingen circuleren, dan zijn alle temperaturen in dat circulatiesysteem onder de 20°C. Het aantal meter uittapleiding is dan kleiner dan bij niet circulerende systemen. Waardoor de kans op legionella kleiner zou zijn. Hier gaan we in een latere blog op in.

Zijn er ook bedreigingen voor gekoeld drinkwater circulatiesystemen?

Nadelig aan het systeem is de ruimte die nodig is, het extra leidingwerk, de complexere installatie, de energie die toegevoerd moet worden en het beheer van  het systeem. Deze verhogen de exploitatiekosten.

In bestaande panden kunnen er vloeren zijn die het gewicht van een gekoeld tapwatervoorraadvat, mogelijk meer dan 500 kg/m2 , niet kunnen houden. Werken met een losse platenwisselaar verdient dan de voorkeur.

legionellaveilig douchen met circulatiesystemen?

Zijn er ook dilemma’s?

De mogelijke voor- en nadelen spreken voor zich. Er zijn echter nog veel punten waar rekening mee gehouden moet worden. En waarvan de uitkomst niet te voorspellen is, omdat er te kort ervaring is met het systeem.

 

Als het systeem alles legionellaveilig houdt, dan is alles prima. Maar stel dan in een deel van circulatiesystemen voor gekoeld drinkwater wel legionella ontstaat. Dan kan het rondpompen er voor zorgen dat er op meerdere plaatsen besmettingen komen.

Bij het maken van circulatiesystemen voor gekoeld drinkwater worden er veel meer meters koudwater gelegd dan bij uittapsystemen. Hoe meer meters buis, hoe meer kans op hotspots en besmettingen.

 

Roodkoperen en kunststof buizen, te gebruiken bij circulatiesystemen?

Bestaat het systeem al?

We zagen een systeem voor het eerst op de ISH. Vijftien jaar geleden hadden we zelf het systeem al een keer ontworpen uit losse componenten. Voor een kassencomplex. Maar we hebben voor een andere aanpak gekozen.

Denk jij mee?

Wij hebben het systeem bestudeerd. We omschreven wat goed lijkt en waar wij twijfels hebben. Maar ook waar wij vragen hebben. In de hoop dat jij met ons wil meedenken! Relevante aanvullingen verwerken wij in de blogreeks.

In blog 3 omschrijven we de aandachtspunten voor een gekoeld tapwatervat.

Terug naar deel 1.

Er is ook een blogreeks over warmtapwatercirculatiesystemen.