geschillen

Nog voordat een second opinion of een arbitrage van start gaat is er een geschil. U wilt uw kansen inschatten. Zit u fout of niet? Of is er een middenweg? Kunt u er samen uitkomen? Wij kunnen beide kanten aanhoren en de stukken bestuderen. Wij geven als antwoord of één van de partijen voor 100% in zijn gelijk staat. Mocht dat niet zo zijn, dan geven we aan wie de normering het meest aan zijn of haar kant heeft staan. We komen dan met een voorstel hoe het geschil opgelost kan worden.