Loden waterleidingen zijn gevaarlijk

Een hoge loodopname kan leiden tot afwijkingen van het centrale zenuwstelsel en de nieren en een negatief effect hebben op de ontwikkeling en intelligentie. Voor de risicogroep van de flesvoedende zuigelingen, jonge kinderen en aanstaande moeders heeft de WHO de richtlijnen al jaren geleden verlaagd tot 10 µg/l.

Er wordt dringend geadviseerd om loden binnenleidingen te vervangen door andere materialen die de ongunstige eigenschappen niet bezitten.