Golf van legionella-infecties in het Sauerland

Twee doden en meer dan 150 patiënten is de voorlopige balans van Legionella -infecties in Warstein. Er zijn tot nu drie verdachte installaties. Mogelijk is een koeltoren voor koeling van proceswater van een bedrijf in Warstein de oorzaak. Vooral op warme dagen gaat deze koeltoren in werking, hetgeen op zich al een gevaarlijke omstandigheid is voor het ontwikkelen van legionella (stilstand zonder waterbehandeling). Ook bij een ander bedrijf met een luchtwasser zijn verhoogde concentraties legionella aangetroffen. De afvalwaterzuiveringsinstallatie van de stad valt ook onder de verdachte installaties. De overheid wacht nog met definitief uitsluitsel tot de laboratorium uitslagen bekend zijn.

Als blijkt dat de ziekteverwekkers die gevonden zijn bij de patiënten identiek zijn aan die gevonden zijn in de betreffende installatie dan is er pas zekerheid. Inmiddels wordt er al gezocht naar het antwoord op de vraag “Wie is de schuldige?”

In Nederland heeft zich in Amsterdam in augustus 2006 ook een vergelijkbare situatie voorgedaan. Daarbij waren 3 doden en 30 patienten te betreuren. De wetgeving in NL is mede daardoor aangescherpt.
ISSO heeft daarop ingespeeld door het ontwikkelen van ISSO-publicatie 55.3 en een model risico analyse voor natte koeltorens. Daarnaast verzorgt ISSO een drietal cursussen voor professionals die zich bezig houden met het opstellen en uitvoeren van beheersplannen voor natte koeltorens.