Help uw bestaande klanten van hun legionellazorg af

Uw bestaande cliënten kunt u wijzen op de legionellarisico’s. Tevens biedt u aan zijn zorg uit handen te nemen. Dat kan op de volgende manier;
1) laat ons een risicoanalyse uitvoeren (de beperkte of de uitgebreide)
2) voer de installatieaanpassingen uit die in het rapport staan
3) laat ons het beheersplan schrijven
4) sluit met uw klant een contract om de beheersmaatregelen blijvend uit te voeren
Vooral punt 4 is een aardige, waarmee u een jaarlijks vaste omzet creëert. Vaak komt het voor dat de technische dienst de spoelprogramma’s draait. En soms ook de boilertemperaturen meet. Maar de jaarlijkse controle volgens WB 1.4G is specialistenwerk: uw werk!