Inspectie controleert monstername legionella bij sauna’s

Vanaf januari controleert de Inspectie Leefomgeving en Transport in een thema-actie of sauna’s voldoende en juist bemonsteren op het vóórkomen van legionella in hun drink- en douchewater. Bij tekortschieten gebruikt de inspectie voor het eerst de bestuurlijke strafbeschikking, een lik-op-stuk-boete van 5000 euro voor onvoldoende bemonsteren en 2500 euro voor niet op de juiste wijze bemonsteren.

Sauna’s moeten net als een aantal andere groepen bedrijven en instellingen een actuele risicoanalyse en beheersplan hebben om legionellabesmetting te voorkomen en te bestrijden. Ook moeten zij beheersmaatregelen uitvoeren en monsters nemen. Doen zij dat niet dan neemt het risico op legionellabesmettingen toe.
Afgelopen jaar bleek dat ruim de helft van de gecontroleerde sauna’s de zaken op orde had. Bij de sauna’s waar sprake was van een sterk verhoogd risico op legionella (12%) schoot vrijwel altijd de monstername tekort. Het gaat dan zowel de verplichting halfjaarlijks te bemonsteren als om de verplichting dat door een gecertificeerde monsternemer te laten doen. Daarom richt de inspectie haar pijlen nu specifiek op die monstername. Sauna’s met een bad groter dan twee vierkante meter en dieper dan een halve meter wordt gevraagd schriftelijk aan te tonen dat hun monstername op orde is. Als dat hen niet lukt volgt een bezoek van de inspectie. Voor het eerst worden overtredingen daarbij aangepakt met een bestuurlijke strafbeschikking, een efficiënt alternatief voor een proces-verbaal. Op basis van de ervaringen bij de sauna’s wordt de aanpak uitgebreid naar de andere bedrijven en instellingen voor wie de strenge regels tegen legionellabesmetting gelden.