Leever: tekenbureau voor brandbestrijdingsinstallaties

Wij tekenen brandbestrijdingsinstallaties: brandslanghaspels, droge blusleidingen

Hoe kunnen wij u helpen?

Voor brandbestrijdingsinstallaties maken wij bestektekeningen, werktekeningen, maatvoeringstekeningen, revisietekeningen, principeschema’s enz. Het gaat dan om de brandslanghaspels met de waterleidingen, de droge blusleidingen, en de handblussers.

Ons tekenwerk kan digitaal, in pdf en op papier geleverd worden

De installatietekeningen voor brandbestrijdingsinstallaties maken wij met Nordined / Cadac in combinatie met Autocad. Als het om een project met een BIM gaat, modelleren wij 3D. Deze drie dimensionale tekeningen maken wij met Nordined Flexline van Cadac in combinatie met Revit. De tekeningen kunnen digitaal verstuurd worden. Ook maken wij kleurenplots.

© Copyright 2023 - Leever Installatie Adviseurs B.V.