BIM installatietechniek tekening

Wordt u gevraagd om te werken met een BIM? Dan is de feitelijke vraag: Wilt u voor het betreffende project werken met een Bouwwerk Informatie Model?

U doet dat dan voor de installatietechniek. Alle andere bouwpartners doen het voor hun eigen discipline. Het is een andere manier van werken waarbij openheid van informatie, samenwerken en vertrouwen centraal staat.

Wat moet u dan doen?
U gaat diepgaander samenwerken met andere bouwpartners. U tekent de installaties 3D. Deze worden, samen met alle relevante informatie, centraal opgeslagen.
Als alle bouwpartners hun tekeningen hebben ingeleverd, wordt alles samengevoegd. Aansluitend komen de knelpunten te voorschijn (clash control). In overleg met de bouwpartners zullen deze punten opgelost worden.

Wat is het voordeel?
Het vermindert faalkosten (in de installatietechniek zijn de faalkosten 11%).
Het vermindert de beheerskosten.
De voordelen zijn te danken aan goede communicatie.

Wat is het nadeel?
Is nog volop in ontwikkeling.
Maar een deel van de projecten wordt met een BIM gemaakt.

Op welk detailniveau wordt er gewerkt?
Er zijn verschillende detailniveaus, waarvan er vooraf één gekozen moet worden;
LoD 100 = schetsontwerp
LoD 200 = voorlopig ontwerp
LoD 300 = definitief ontwerp
LoD 400 = werkvoorbereiding
LoD 500 = beheer en onderhoud

Kunt u het werken met een BIM uitbesteden?
Ja, dat kan. Leever B.V. heeft alle tools en kennis in huis. Wij leggen dat hieronder verder uit.

Hoe werkt uitbesteden van een BIM in de praktijk?
U kunt ons het drie dimensionale tekenwerk laten uitvoeren. Evenals de informatieopslag en uitwisseling. U doet of wij doen de besprekingen. Wij voeren de aanpassingen door na de clash control.

Met welke programmatuur werken wij?
Wij tekenen met AutoCAD Revit. Deze heeft de meest gebruikte IFC-uitwisselstandaard.

Waarom zijn wij zo geschikt voor uw projecten met een BIM?
Bij ons werken AutoCAD-specialisten. Dankzij onze ruim 25 jarige ervaring met het ontwerpen, tekenen en berekenen van projecten kunnen wij meedenken over alle oplossingen die nodig zijn in de installatietechniek. Omdat wij ook bouwkundige berekeningen maken, inspecties uitvoeren en gedetailleerde normenkennis hebben van alle installatietechnieken, zijn wij de juiste gesprekspartner. Voor het gezamenlijk uitdenken van mogelijkheden om clashes op te lossen.

Waarom past BIM zo goed bij Leever B.V.?
Naast de technische kwaliteiten zoals hierboven omschreven zijn er communicatieve vaardigheden nodig, integrale denkvaardigheden en kijk op de totale levenscyclus van de installatie. Daar komt nog bovenop dat er samengewerkt moet worden. Dienstverlenend zijn is dan zeer belangrijk, in combinatie met het oog hebben voor het gezamenlijk belang. Werken op basis van vertrouwen en gelijkwaardigheid zit bij ons in het bloed. Hiermee zij wij vooraanstaand in conflictpreventie en teamwork. In feite komt met BIM alles waar wij uniek in zijn volledig tot zijn recht.

© Copyright 2023 - Leever Installatie Adviseurs B.V.