Introdictie label HR-zonwering

Zonwering is van grote invloed op het energiegebruik van gebouwen, vanwege de noodzakelijke verwarming en koeling. Automatische zonwering regelt dit op basis van stralingsintensiteit op de gevel en draagt tevens bij aan een aanzienlijke verbetering van het visuele comfort. Door het vervangen van handmatig bedienbare zonwering door automatische (HR) zonwering kunnen deze voordelen worden gewaarborgd. Reden voor de stichting Romazo om te komen tot een erkend label voor deze en andere vormen van effectieve warmtewering.

HR zonwering en het daaraan gekoppelde keurmerk biedt voordelen voor alle bij de bouw betrokken partijen (van architect tot bouwprofessional), onder andere lagere bouwkosten, energiebesparing, visueel en thermisch comfort, minder schade door oververhitting, een beter werkklimaat. Een beter werkklimaat dat van cruciale betekenis is in scholen, ziekenhuizen en andere zorginstellingen.

Uit onderzoeken van TNO kwam naar voren dat het gebruik van automatische ten opzichte van handmatig geregelde (buiten)zonwering een aanzienlijke energiebesparing opleverde van bijv. 12 – 23% voor kantoren en voor scholen 7 – 25%.
Dit publiceerde installatienet.nl

Wij van Leever installatie adviseurs B.V. maken berekeningen waar zonwering in toegepast wordt;
koellastberekeningen
temperatuuroverschrijdingsberekeningen (ook wel TO-berekening genoemd of TOB)
– EPN of EPC-berekeningen
– energiebespraringsberekeningen

Alle uitkomsten vallen gunstiger uit bij het gebruik van zonwering. Hoe beter de zonwering en de bijbehorende regeling, des te gunstiger de uitkomst. Voordeel valt er te halen door energiebesparing en een hoger leefcomfort.

Informatie over deze berekeningen kunt u kosteloos opvragen bij Leever B.V.