Beheer en onderhoud van collectieve leidingwaterinstallaties

Beheer en onderhoud van collectieve leidingwaterinstallaties
Is verplicht volgens;

  • Waterleidingwet
  • Waterleidingbesluit
  • Leveringsvoorwaarden Waterleidingbedrijven (artikel 5.3)

Het onderhoud is verplicht voor alle collectieve waterinstallaties.
Het beheer van waterinstallaties geldt voor alle collectieve installaties en installaties in de risicoklassen 4 en 5. Zie Waterwerkblad 1.4G.

Beheer- en onderhoudsplan
1. Vaststellen verantwoordelijkheden
2. Tekeningen en documenten verzamelen
3. Installaties en tappunten opnemen
4. Inventarisatie onderhoudsgevoelige onderdelen
5. Aanwezigheid legionellabeheersinstructie
6. Aanwezigheid legionellabeheersplan
7. Legionellabeheersplan laten maken
8. Vaststellen prestatie-eisen
9. Werkelijke prestatie vaststellen
10. Installatie aanpassen
11. Beheers- en onderhoudsplan opstellen en onderhoudsactiviteiten bepalen
12. Beheer- en onderhoudsplan uitvoeren
Ad 9.
De werkelijke prestatie stel je vast met behulp van de NEN 2767. Alle onderdelen krijgen een conditiekwalificatie variërend van 1 tot en met 6. Waarbij 1 perfect is en 6 zeer slecht. De conditiemeting moet elke drie jaar plaatsvinden.
Ad 10.
Aanpassing door vervangen van componenten en verwijderen van onderhoudsgevoelige onderdelen. Bij het aanpassen van de installatie kan tevens gekeken worden naar de automatisering van registratie of uitvoering.
Ad 12.
Vergeet vooral dit niet;
Warmtepompboilers moeten minimaal 1x per week opgewarmd worden tot minimaal 65°C.
Bij zonne-energiesystemen moet de naverwarming goed werken. En ook de beveiliging tegen een te hoge temperatuur.