Wij bieden u veel

Wij zijn installatie-adviseurs met een breed dienstenpakket. Daarom gaan wij ook verder waar anderen stoppen. Voor de helderheid zetten wij onzen diensten op een rij;
• Installatie- en energieadvies
• Legionellapreventie
• Bouwbesluitberekeningen

Installatieadvies is een ruim begrip. Wij verdelen deze in drie hoofdgroepen;
• Advies
Installatieberekeningen
• Teken- en calculatieservice

Advies
Wij denken graag met u mee. Of het nu over energiebesparing gaat, het verhelpen van installatieklachten of het omschrijven van uw installatiewensen.

Installatieberekeningen
o luchtkanalenberekeningen inclusief geluidsberekening
o warmteverlies-/transmissieberekeningen
o koellastberekeningen
o temperatuuroverschrijdingsberekeningen (TO-berekeningen / TOB)
o alle ventilatieberekeningen

Tekenservice installatietechniek (S–CV-AC-E)
o werktekeningen
o plattegrondtekeningen
o technische ruimten
o isometrische projecties
o principeschema’s
o prefabtekeningen

Calculatieservice installatietechniek (S–CV-AC-E)
o materiaalstaat met netto prijzen en montagetijden
o technische omschrijving

Legionellapreventie
Voor het veilig ontwerpen en houden van drinkwaterinstallaties is veel kennis nodig. Wij hebben deze kunde in huis. Voor alle vragen kunt u bij ons terecht. Wij kunnen u bijstaan vanaf ontwerp tot en met de oplevering en van oplevering tot sloop.
o Ontwerpcontrole
o (Tussen)inspecties
o Legionellabeheersplannen (wij zijn BRL6010 gecertificeerd)
o Oplossingen voor probleemgevallen

Bouwbesluitberekeningen
o EPC-/EPN-berekeningen
o ventilatie(balans)berekeningen
o daglichtberekeningen
o gebruiksoppervlakteberekeningen

Wij komen u met enthousiasme vertellen wat wij allemaal doen. U kunt ons hier uitnodigen. Wij komen graag bij u!