Leever kenniscentrum

Wij tekenen technische installaties (verwarming, sanitair en elektra) voor woning- en utiliteitsbouw.

  • Een duidelijke tekening levert u tijdwinst op: uw monteurs werken efficiënter en met meer plezier.
  • Een nauwkeurige tekening is het visitekaartje voor uw bedrijf.
  • Onze tekeningen zijn altijd in kleur. En met úw logo in de rechter onderhoek
  • Projecten kunnen met een BIM gemaakt worden.
  • Wij tekenen alle disciplines.

Leidingwaterinstallaties

Wat is een aërosol?

Een aërosol is uiterst fijne nevel van waterdeeltjes in de atmosfeer met een diameter van 0-10 um.

Wat is een appendage?

Een appendage is een apparaat of toestel, onderdeel uitmakend van het leidingsysteem, dat de volumestroom in de leiding regelt of stopt, dat terugstroming voorkomt of dat beveiligt tegen te hoge drukken door middel van smoren. Voorbeelden zijn een regelafsluiter, stopkraan, keerklep, veiligheidsklep.

Wat is een atmosferische onderbreking?

Een atmosferische onderbreking is een zichtbare vrije uitloop in de aansluiting van een toestel (dat is aangesloten op de leidingwaterinstallatie) op de gebouwriolering. De onderbreking bedraagt minimaal 20 mm.

Wat is beheer? (onderhoud)

Beheer (onderhoud) zijn alle bestuurlijke activiteiten die nodig zijn om de kwaliteit van de leidingwaterinstallatie in stand te houden.

Wat is een biofilm?

Biofilm is een slijmlaagje van micro-organismen aan de binnenkant van een leiding.

Wat is een circulatieleiding?

Een circulatieleiding is de  leiding in een circulatiesysteem vanaf de aftakking van de laatste (warm tapwater) uittapleiding of vanaf het laatste warm tapwater tappunt tot aan het warmtapwatertoestel.

Wat is een circulatiesysteem?

Een circulatiesysteem is een leidingsysteem waarin water in een leidingwaterinstallatie in circulatie kan worden gehouden.

Toelichting: Een leidingsysteem met aftakkingen naar tappunten waarin warmtapwater in circulatie wordt gehouden. Het circuleren van (koud) drinkwater komt in woningen niet voor.

Wat is een collectief leidingnet?

Een collectief leidingnet is een samenstel van leidingen, fittingen en toestellen, dat tijdelijk dan wel permanent is aangesloten op het distributienet van een drinkwaterbedrijf of collectieve watervoorziening, en door middel waarvan drinkwater of warmtapwater ter beschikking wordt gesteld aan consumenten of andere afnemers.

Bijvoorbeeld een leidingnet in een appartementengebouw vanaf de hoofdaansluiting tot de individuele woninginstallaties. De installatie in de woning valt hier niet onder.

Wat is een collectieve watervoorziening?

Een collectieve watervoorziening is een landgebonden voorziening, niet zijnde een drinkwaterbedrijf, voor de productie of distributie van water, dat met behulp van een leiding of distributienet aan consumenten of andere afnemers als leidingwater ter beschikking wordt gesteld.

Wat is een DHw70-factor?

De DHw70-factor wordt gebruikt om de wachttijd te berekenen. Het is een getal waarmee de leidinginhoud moet worden vermenigvuldigd om de hoeveelheid water te berekenen die doorgespoeld moet worden om na het openen van een tappunt de gebruikstemperatuur te bereiken.

Wat is een dode leiding of een dood eind?

Een dode leiding of een dood eind is een leidinggedeelte waarin geen doorstroming met leidingwater plaatsvindt doordat bijvoorbeeld op het uiteinde van dit leidinggedeelte geen tappunten zijn aangesloten (die gebruikt worden).

© Copyright 2020 - Leever Installatie Adviseurs B.V.