Legionella-infectie en constructie-werkzaamheden.

R.M. van der Heide/Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:1198-9 – Van nieuwe grote bouwwerken, zoals ziekenhuizen en hotels, is bekend dat daar opeenhopingen van infectie bij patiënten en gasten door Legionella pneumophila kunnen ontstaan. Vaak is aangetoond dat besmetting van de warmwaterleiding of van de airconditioning-apparatuur uitgangspunt vormt door inademing van vochtige aërosolen met de bacteriën. Niet altijd is dit echter duidelijk. Redd et al. wijzen op de mogelijkheid dat ook inademing van droog stof, afkomstig van een bouwplaats waar graafwerkzaamheden hebben plaatsgehad, gevolgd door constructie van een nieuw gebouw, aanleiding kan geven tot besmetting (Am J Publ Health 1990; 80: 431-4). Zij onderzochten een epidemie van 27 personen met pneumonieën door Legionella pneumophila, serogroep 1, in een landelijk district van Maryland, die allen ziek waren geworden in de maand mei. Bij onderzoek bleek de enige gemeenschappelijke risicofactor het bezoek aan een bepaalde supermarkt te zijn voor het doen van inkopen. In deze winkel bleken de waterleiding en de airconditioning niet besmet te zijn. Wel was in de nabijheid van het gebouw een uitbreiding van de winkel in aanbouw en bleek in die uitzonderlijk droge maand de wind overheersend van de bouwput naar de supermarkt gericht te zijn geweest. Het personeel van het winkelbedrijf had ook in statistisch significant hogere mate antistoffen tegen Legionella dan een controlegroep. Drie weken na het begin van de epidemie viel voor het eerst weer regen. De laatste patiënt werd ongeveer acht dagen later herkend, dat wil zeggen na ongeveer de incubatietijd van een legionellose.

De schrijvers raden aan bij opeenhopingen van ziektegevallen door Legionella pneumophila te letten op graaf- en bouwwerkzaamheden in of bij de geïnfecteerde gemeenschap.